Digitaaliset oppimismenetelmät ja opiskelu

Opiskelu tapahtuu työtä tehden ja sitä tuetaan digitaalisesti verkko-oppimisalustan avulla. Jokaiselle tehdään oma henkilökohtainen opiskelupolku. Tämän perusteella määräytyy opiskelun kesto.

Esimerkki työturvallisuuden opiskelusta, jossa hyödynnetään virtuaalisuutta