Tämän ajan trendejä ovat ammattitaidon lisäksi yhteiskuntavastuu ja ekologisuus

Työntekijöiden kouluttamista voi jatkaa koulutus- tai oppisopimuksella

Työssä oppinen – Portti tulevaisuuteen -hankkeen kantava idea on, että Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tai Turun Ekotorilla työkokeilussa olevat tai palkkatuella työskentelevät henkilöt suorittavat logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan tutkinnon osia tai joitain niistä:

  • tavaran vastaanotto ja säilytys
  • tavaran keräily ja lähetys
  • tavaran kuljettaminen

sekä liiketalouden perustutkinnon osatutkinnon asiakaspalvelu. Henkilö voi suorittaa edellä mainitut tutkinnon osat tai vain jonkun niistä.

Tutkinnon osien suorittamisen hyöty on se, siihen osallistuvat henkilöt saavat varastotyötä tukevaa käytännön oppia ja tietoa varaston oikeista työtavoista. Mahdollisesti he voivat suorittaa myös esimerkiksi trukkikortin tai hygieniapassin, riippuen siitä, millaisiin tehtäviin he jatkossa tähtäävät.

Työllistämällä henkilön työkokeilusta, on yrityksen helppo jatkaa työntekijän koulutusta. Käytännössä henkilöllä on yritykseen tullessaan tutkinnon suorittaminen jo aloitettuna, jolloin sitä on helppo jatkaa täydentämällä puuttuvia osia.

Koulutussopimus on uusi malli työntekijöiden kouluttamisesta. Se eroaa perinteisestä oppisopimuksesta siten, että yrityksellä ei ole työsuhdetta koulutettavaan henkilöön. Koulutussopimuksen voi nähdä oivana mahdollisuutena yritykselle pysyä koulutusmaailman ja työelämän yhdistämisen ajan hermolla.

Ekologisuus on pieniä tekoja – aloita edes pienesti

Yksikin työntekijä, jolla on oikea asenne ja substanssiosaamisen lisäksi riittävästi tietoa kestävästä kehityksestä, voi muuttaa koko varaston ajattelutavan. Työssä oppinen – Portti tulevaisuuteen -hankkeen aikana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tai Turun ekotorilla työkokeilussa olleet henkilöt saavat työssään tavallista enemmän oppia, tietoutta ja ihan käytännön käsitystä siitä, miten asiat hoidetaan varastoissa ekologisesti ja ympäristöä ajatellen.

Työpaikan toimiva ympäristöpolitiikka on käytännössä lähes aina kiinni siitä, miten tunnollisesti työntekijät sitä noudattavat, eli muun muassa miten tunnollisesti he kierrättävät syntyvät jätteet. Yksikin väärä tavara väärässä kierrätyslaatikossa pilaa koko kierrätettävän erän ja aiheuttaa näin yritykselle lisää kustannuksia.

Ei ole realistista ajatella, että kaikki asiat järjestyisivät yhdellä kertaa sormia naksauttamalla, mutta jostain varaston ekologinen ajattelu täytyy aloittaa. Voit aloittaa vaikka työllistämällä ympäristöasioihin perehtyneen varastotyöntekijän.

Yhteiskuntavastuu on ajan hermolla olemista

Yhteiskuntavastuun toteuttaminen voi olla kilpailuvaltti. Tämän päivän ilmiö on asioista selvää ottaminen eli asiakkaat tutkivat yhä enemmän yrityksen taustoja ennen kuin tekevät ostopäätöstä. Kun asiakkaan pöydällä on kahden samaan hintaan samaa palvelua myyvän yrityksen tiedot, täytyy menestyvän yrityksen erota positiivisella tavalla kilpailijastaan. Kannettu yhteiskuntavastuu yhdistettynä ympäristötietouteen voi hyvinkin olla se yksi, pieni erottava tekijä, jolla kilpailutukset voitetaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, projektipäällikkö Sanna Fagerlund,
0400 348 106, sanna.fagerlund@kierratyskeskus.fi

Turun Ekotori, markkinointivastaava Tiina Lehtonen,
044 700 7447, tiina.lehtonen@turunekotori.fi

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, kehitysvastaava Hannu Jyrinki,
050 553 8350 tai hannu.jyrinki@ael.fi


Osallistu keskusteluun
somessa tai tägää kuvasi
aihetunnisteella

#porttitulevaisuuteen